05:07:29 21°C
 • USD - 482.28 ֏
 • EUR - 568.13 ֏
 • RUB - 6.53 ֏
 • Առողջապահության ոլորտում անցած մեկ տարի յոթ ամսվա ընթացքում իրականացված ռազմավարական ծրագրեր և կատարված այլ աշխատանքներ

  13:01 8 Մայիս 2018

  1. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ` 3 ՓՈՒԼՈՎ


  Նպատակը`

  ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում,

  մարդակենտրոն մոտեցում,

  ծառայությունների որակի վերահսկողություն։


  1-ին փուլ`

  2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ից ներդրվել է սոցփաթեթի շուրջ 100,000 շահառուի բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրումը պետության կողմից ձեռք բերված առողջապահական ապահովագրական փաթեթի շրջանակներում։ Արդյունքում` շահառուները սպասարկվում են իրենց կողմից ընտրված կազմակերպություններում` առանց հերթագրումների։

  2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2018 թվականի մայիսի 1-ը ծրագրի շրջանակում տրամադրվել է 54,703 բժշկական ծառայություն (1 մլրդ 697 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ, վիրաբուժական ծառայությունների կշիռն ավելացել է 32%-ով)։

  2-րդ փուլ`

  Սոցփաթեթի շահառուների ծրագրի դրույթների իրականացման արդյունքների վերլուծությամբ նախապատրաստվել է բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերի ավելի քան 612,000 բնակչության բժշկական սպասարկումը նույն մեխանիզմով։


  3-րդ փուլ`

  Բնակչության բժշկական պարտադիր ապահովագրության ներդրման հայեցակարգը մշակվում է։  2. ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ


  Նպատակը`

  պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործում։

  Մշակվել են բժշկական կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերվող դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների կենտրոնացման փուլային մեխանիզմներ։

  Մշակվել է առաջնային օղակում լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցմամբ դեղերի հատկացման նպատակով առողջապահության նախարարության կողմից դեղերի առավելագույն գներ սահմանելու մեխանիզմ՝ հիմք ընդունելով միջինացված ցուցանիշը:


  Արդյունքում`պետական բյուջեի միջոցների մինչև24% տնտեսում:

  Հիվանդանոցային օղակում դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերումը առաջարկվել է իրականացնել կենտրոնացված կարգով:

  Բարեփոխման առաջին փուլում ընդգրկվել է սրտի անոթների վիրահատության «Stent for Life» ծառայությունը: Գնման ընթացակարգերն ամփոփված են։ Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է պետական միջոցների մինչև 35% տնտեսում:

  Պատվաստանյութերը, հակառետրովիրուսային և հակատուբերկուլոզային դեղերը ձեռք են բերվում մրցակցային ձևով` բաց մրցույթներին մասնակցում են նաև միջազգային ընկերությունները։

  2017 թվականի համար պետական միջոցներից կենտրոնացված կարգով ձեռք բերվող դեղերի համար տրամադրված գումարից տնտեսվելէ շուրջ 156 մլն ՀՀ դրամ:  3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ


  Նպատակը`

  պետական բյուջեի միջոցների, տարածքների, վարչատնտեսական անձնակազմի և մահճակալների արդյունավետ օգտագործում։

  Օպտիմալացվել է Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի կառուցվածքը։

  Երևանում միավորվել է 2 հոգեբուժարան։

  ՀՀ ԱՆ ենթակայության 1 ՊՈԱԿ և 1 ՓԲԸ միավորվել են ՀՀ ԱՆ այլ կառույցների,

  2 ՓԲԸ լուծարվել է։

  Կատարվել է ՀՀ աշխատակազմի և ՀՀ ԱՆ պետական առողջապահական գործակալության կառուցվածքի փոփոխություն:

  Արդյունքում խնայվել է 1,8 մլրդ ՀՀ դրամ, ազատվել՝ 40.000 քմ տարածք։  Բ. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿ


  4. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ, ՊԱՑԻԵՆՏԻ ՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ


  Նպատակը`

  Բուժման ելքերի և բուժսպասարկման որակի ապահովում, որի արդյունքում`

  1) որակի չափանիշների սահմանում,

  2) ապացուցողական բժշկության գերակայության, բժշկական

  նույնական ծառայությունների ապահովում,

  3) բժշկի պաշտպանվածության ապահովում։

  Նախատեսվել է 5 տարվա ընթացքում ունենալ 1,150 կլինիկական ուղեցույց, պացիենտի վարման գործելակարգ և ընթացակարգ կամ տարեկան՝ 200 փաստաթուղթ:

  2017 թվականին միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա թարգմանվել և տեղայնացվել է 320 կլինիկական ուղեցույց, պացիենտի վարման գործելակարգ և ընթացակարգ։ Դրանց մեծ մասը թվայնացվում է։

  2018 թվականին սահմանված 200-ից ավելի քան 40-ն արդեն իսկ պատրաստ է։  5. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ


  Նպատակը`

  Ազգային լաբորատոր համակարգի ձևավորում և զարգացում, որի արդյունքում`

  1. հանրային առողջապահական և կլինիկական լաբորատոր ծառայությունների կանոնակարգում միջազգային ժամանակակից մոտեցումներով,

  2. որակի արտաքին գնահատման ծրագրերի ներդրում,

  3. ռեֆերենս լաբորատորիաների ինստիտուտի ձևավորում։

  4. 2017-2018 թվականներին Միջազգային փորձագետի խորհրդատվությամբ և համագործակցությամբ, ստեղծված մասնագիտական խմբի կողմից իրականացվել է ազգային լաբորատոր համակարգի գնահատում։

  5. Մինչև 2019 թվականը նույն համագործակցությամբ կձևավորվի միջազգային առողջապահական կանոններին համահունչ համընդհանուր լաբորատոր ցանց,

  6. 2018-2019 թվականներին կներդրվեն լաբորատոր որակի կառավարման և կենսանվտանգության համակարգեր, լաբորատոր հետազոտությունների որակի արտաքին գնահատման ծրագրեր՝ կույր-թեստերի միջոցով,

  7. Կխթանվի միջազգային լաբորատոր համագործակցությունը,

  8. Գործող լաբորատորիաները տարին մեկ անգամ միջազգային հավաստագրում կանցնեն։  6. ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ


  Նպատակը`

  Դեղերի օգտագործման վտանգների և վնասակար ազդեցության նվազեցում:

  Հակամանրէային դեղերի անկանոն օգտագործման արդյունքում առաջացած կայունության հետևանքով մահացության նվազեցում:

  Կեղծ և ժամկետանց դեղերի ներկրման և սպառման կանխում։

  Արատավոր երևույթների` ի դեմս դեղերի նշանակման համար դրամական պարգևատրման պրակտիկայի կանխում:

  «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության 13 որոշման նախագիծ, որից 6-ն ընդունվել է։

  «Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքից բխող դեղերի բաց թողնման կարգի հիմքում դեղատոմսում դեղի հիմնական ազդող քիմիական նյութի նշումն է, որպեսզի հիվանդը կաշկանդված չլինի ըստ իր գրպանի ընտրություն կատարելու գործում:

  Նոր կարգը միտված է կոռուպցիոն ռիսկերի կրճատմանը։

  Վերահսկողություն կսահմանվի դեղերի, հատկապես` հակաբիոտիկների օգտագործման նկատմամբ։

  Շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների բուժման արդյունավետությունը բարձրացնելու, դիաբետի հետագա բարդությունները կանխարգելելու նպատակով 2017 թվականին ձեռք է բերվել երկարատև ազդեցության ինսուլինային անալոգ Գլարգին դեղը։

  2017 թվականին հաստատվել է Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմային (PIC/S) անդամակցությանն ուղղված ծրագիրը։ Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմային անդամակցումը կտա մի շարք հնարավորություններ, այդ թվում` Հայաստանի դեղարտադրողների կողմից արտադրանքի ազատ արտահանման խոչընդոտների նվազում։

  2018 թվականի ընթացքում կներդրվի էլեկտրոնային դեղատոմսը։


  Արդյունքում`

  Հայաստանը կունենամիջազգային արդի պահանջներին համապատասխան լաբորատոր համակարգ:  Գ. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ


  7. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ


  Նպատակը`

  անհատի առողջական վիճակի ամբողջական և ճշգրիտ վիճակագրություն՝ սկսած ծննդյան օրվանից,

  բժշկական և առողջապահական բոլոր գործողությունների հաշվառման միջոցով կառավարչական որոշումների հնարավորություն։


  Համակարգի ամբողջական ներդրումը կհանգեցնի`

  ծրագրային ապահովմամբ ախտորոշման,

  ոչ անհրաժեշտ դեղերի նշանակման կրճատման,

  առանց թղթաբանության բժշկության,

  բժշկական սխալի նվազեցման։

  2017 թվականին համակարգն ինտեգրվել է բնակչության ազգային ռեգիստրին։ Ստեղծվել է բժիշկ-մասնագետների և բժշկական կազմակերպությունների ռեգիստր։

  2017 թվականի մայիսից պետական պատվերով իրականացվող և սոցիալական փաթեթի շահառուներին մատուցվող բժշկական ծառայությունների վճարումներն իրականացվում են էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ ներբեռնված տվյալների համաձայն։

  Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կրթական ծրագրերում ներդրվել է էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի ներդրման և կլինիկական ուղեցույցների, պացիենտի վարման գործելակարգերի և ընթացակարգերի մշակման ուսուցում։

  2018 թվականին համակարգն ինտեգրվել է շտապ օգնության էլեկտրոնային համակարգին։

  Մշակվել են ուսումնական նյութեր առողջապահական համակարգի բոլոր օգտագործողների համար անվճար դասընթացներ կազմակերպելու նպատակով:

  2018 թվականին նախատեսվում է շուրջ 2,000 համակարգչի ձեռք բերում, 15,000 բուժաշխատողի ուսուցման մեկնարկ։  8. ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՕՂԱԿԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ


  Նպատակը`

  Առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) օղակում առողջապահական ծառայությունների արդյունավետության և մատչելիության բարձրացում,

  Առաջնային օղակի բժիշկների հեղինակության և պատասխանատվության բարձրացում,

  առկա միջոցներով ավելի մեծ արդյունքների ապահովում,

  բժիշկների աշխատավարձի ձևավորման նոր մեխանիզմի ներդրում։

  Մշակվել է Առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխման հայեցակարգ, համաձայն որի`

  1) ԱԱՊ բժիշկը կցագրված 2,000 բնակիչ սպասարկելու դեպքում կվարձատրվի ոչ պակաս 250 հազար դրամ, գումարած` ևս նույնքան վաստակելու հնարավորություն` ստացված բոնուսների հաշվին։

  2) Ֆիքսված աշխատավարձը կձևավորվի կցագրված բնակչության կանխարգելիչ զննումներով (100% ընդգրկվածությամբ) և դիսպանսեր հսկողությամբ։

  3) Բոնուսները կձևավորվեն չափելի արդյունքներով`

  սպասարկվող բնակչության շրջանում հիվանդությունների կանխարգելում,

  պատվաստումների ընդգրկվածության, ինչպես նաև ուռուցքային, սրտանոթային և թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ցուցանիշներ,

  ուռուցքային հիվանդությունների I-ին և II-րդ փուլերում հայտնաբերում,

  թերապևտիկ հիվանդների 70-75% դեպքերում առաջնային օղակում բուժում,

  բուժման օպտիմալ արժեքի և տևողության ապահովում։

  Մինչև 2018 թվականի ավարտը ԱԱՊ համակարգի բժիշկներըկաշխատեն ամբողջովին էլեկտրոնային առողջապահության համակարգով,

  Լիովին կներդվեն ԱԱՊ օղակի կլինիկական ուղեցույցները և ընթացակարգերը,

  Թերապևտիկ հիվանդների 75%-ի բուժումը կկազմակերպվի տնային պայմաններում կամ առաջնային օղակի ցերեկային ստացիոնարում,

  Հոգեկան առողջության և պալիատիվ բժշկության գործառույթները կտեղափոխվեն ԱԱՊ օղակ։

  Նախատեսվում է ԱԱՊ օղակում տուբերկուլոզի կանխարգելման, ախտորոշման և բուժման ծառայությունների ամրապնդում և զարգացում։  9. ՀԵՊԱՏԻՏ Ց-ՈՎ 1,000 ՀԻՎԱՆԴԻ ԲՈՒԺՈՒՄ

  Վրաստանի կառավարության կողմից նվիրաբերված Սովալդի դեղով մեր երկրում իրականցվել է հեպատիտ Ց-ով 1,000 հիվանդի բուժման աննախադեպ ծրագիր։ Արդյունքները գոհացնող են։  10. ԿԱՏԱՐԱԿՏԻ ԱՆՎՃԱՐ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

  Մշակվել և ներդրվել է «Առողջ աչքեր» ծրագիրը, որի շրջանակում նախատեսվում է 2017 թվականից տարեկան կատարել կատարկտի անվճար (ներառյալ ոսպնյակի արժեքը) հավելյալ 3,000 վիրահատություն։  11. ՇՏԱՊՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ

  Չինաստանի կառավարության հետ կնքված պայմանագրի շրջանակում 2018 թվականին Հայաստանին կտրամադրվի շտապօգնության 200 մեքենա, այդ թվում` ռեանիմոբիլներ։

  2017 թվականին ձեռք է բերվել շտապ բուժօգնության 10 մեքենա` հագեցված շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության համար նախատեսված ժամանակակից սարքավորումներով ու պարագաներով, այդ թվում` շարժական արհեստական շնչառության սարքավորում և դեֆիբրիլյատոր։ Լեռնային բնակավայրերի համար նախատեսված մեքենաները սեփականության իրավունքով տրամադրվել են Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Շիրակի և Լոռու մարզերի բժշկական կենտրոններին։

  ԿԱՅՔԻ ՀԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

  Լրահոս